Taxi fra Arendal til Oslo i stedet for tog – sjokkert over mangel på informasjon