Hove-debatten: Politikere som har sett planen kan neppe ha innsett omfanget og konsekvensene

foto