Hove-debatten: En etter en bøyer våre politikere av

foto