Frøken inviterte sine første elever hjem etter 50 år