Arne Martin (62) går fra Arendal til Lesvos for å minne folk om 85.000 flyktninger

foto