Kommunen vil kutte: – Vi er helt avhengige av driftstilskuddet for å holde hjulene i gang

foto