Håndverker fikk penger til maling. Nå er han fengslet