Lørdag kollapser strømprisene igjen. Mye sol fører til overskuddsstrøm i Storbritannia. Det gjør at det blir svært lave priser i Norge.

Mellom klokken 11 og 16 blir strømmen gratis i hele landet, ifølge Europower.

Døgnprisen på Østlandet og Vestlandet faller til 20 øre/kWh lørdag. Maksprisen blir 42 øre i den første timen etter midnatt.

Snittpris på knappe 30 øre

Fra og med klokken 10 er prisen på under 10 øre/kWh, før avgifter og nettleie, i til sammen sju timer.

Minsteprisen er på minus 1 øre/kWh klokken 14. Det er bunnprisen for hele landet lørdag.

I NO2, som omfatter sørlige del av Vestland, Rogaland, Agder, Telemark og Vestfold, blir snittprisen lørdag på knapt 34 øre/kWh