– Falt mellom fem og seks meter ned fra stillaset

foto