Organisasjon: Verdens rikeste prosent forurenser like mye som de fattigste to tredelene