Slik gjorde han livet surt for et tjuetalls bileiere