Bil har kjørt av veien i Lillesand - svært glatt på stedet