661 busspassasjerer fikk svi for å ha droppet belte

foto