Mange tusen passasjerer må betale mer på toget fra søndag