Arendals-lege: – Du kan bli syk av et fiendtlig parforhold