Mange nordmenn rammes av flystreiken i Danmark

foto