Strid om gjenkjøpsavtaler ved kjøp av jagerfly

foto