130 millioner kroner i statsbudsjettet gir ferdig E18 i øst