Endret på skoletiden så elevene rekker bussen

foto