– Jeg blir svært glad når det er kvinnene selv som løfter denne saken