Kritiserer rådmannen for å holde forsvarstale

foto