Til Ann Charlotte Larsen og Fredric H Tveite

foto