Politimester og kommuneledere synger i kor. Kan noen tro at de også tenker i kor?

foto