De to guttene satt i denne båten og fisket. Så ble de påkjørt av en hurtiggående båt

foto