Når 95 prosent er telt opp: – Spiser hatten om ikke Ropstad kommer inn

foto