Nilsen samlet underskrifter på Sørlandssenteret. Ble bedt om å stanse

foto