Vinglet, krasjet og reiste hjem. Og så kom politiet