Skogbrann i nærheten av hyttefelt i Nissedal: Stort område brant

foto