Pubene vil skjenke på lekter. Nå har kommunen sagt sitt

foto