Salmedikteren som fikk vei oppkalt etter seg

foto