Steinbruddet på Strømsbusletta: Kan vurdere redusert utbygging.