Utsatte sak: Foreslo å gi plassen torghandler-navn