Fem tunge kjøretøy hadde for dårlig sikt til å kjøre videre