Etter villmannskjøring: – Vært flere nestenulykker