Nå blir dette våpenet gjenstand for en ny rettssak