Tilbake til hjemmekontor og digitale politiske møter