Regjeringen beholder flere koronatiltak som ble vurdert fjernet