Dramatisk for legevaktbygget: Grunnen er mye dårligere enn antatt