Flytter kommunestyremøte tilbake til kirkelokale

foto