77 søkte stillingen – senterlederen fikk drømmejobben