40 elever og seks lærere i Kristiansand i karantene