Hentet med luftambulanse etter alvorlig ulykke

foto