- Tømte fire boliger og gårdsbruk for alt av verdi