Lærere kritiske til forslag om sammenslåing av skoler i Arendal