Fremstilles ikke for varetekt, må likevel i fengsel

foto