Først veltet han i bil – og så kastet han bruden på vannet