Får tilkjørt lastebillass med snø for å berge verdensrekordforsøket

foto