De har gitt Europa en ny og bedre hjertebehandling