Agder-representant vurderer å fremme justert kompromissforslag