Pasient døde etter legebehandling – fylkeslegen i Telemark gransker saken

foto